Welzijn in de buurt

~ In deze films wordt duidelijk wat de toegevoegde waarde is van
welzijn bij de ondersteuning van vrijwilligers/ bewonersinitiatieven in de buurt.

Buurtrestaurant
Samen eten, samen zorgen (delen) in eigen buurt


Bewoner in eigen kracht
Van zorgen over naar zorgen voor. Buurtbewoners actief in eigen buurt


Wederkerigheid in de buurt
Eerst zelf leren ….dan zelf doceren


Buurtonderneming Dijk 270 is klaar
Bewonersinitiatieven hebben welzijn nodig om te starten en succesvol te worden


De Sorteergroep
Collectief waar het kan en individueel als het moet


Vrijwilligers / bewonersinitiatieven
Huis van de Wijk  als facilitator en borging continuïteit voor bewonersinitiatieven