Verbindend proces

~ De camera is getuige van een ontroerend proces als verpleeghuisbewoners, hun kinderen en kleinkinderen, personeel en muzikanten elkaar ontmoeten, verhalen vertellen en samen musiceren.

Titel: Making of… Portret van Vijverhof (fragment 3,21 minuten)

In opdracht van: Care&Culture
zie ook: Portret van Vijverhof