Verhalen uit de wijk

~ Op kunstzinnige wijze vertalen Friese kunstenaars de verhalen van ouderen. Dit wordt éénmalig gepresenteerd aan de wijkbewoners en gefilmd om te behouden voor de toekomst.
In opdracht van: Keunstwurk, onderdeel van het community art programma van de Kulturele Hoofdstad Leeuwarden 2018.
film 3 min