Standaardisatie

~ Op iniatief van ANVA vond een rondetafelgesprek plaats. Een impressie hiervan had tot doel de discussie rond dit onderwerp binnen de verzekeringsbranche op gang te brengen.
film 3.33 min