Kleinschalig wonen

~ Film gemaakt in opdracht van Actiz voor het digitaal magazine E-Zin & Zorg. Een inspiratie magazine voor medewerkers in de zorg.
Verpleeghuis Vijverhof heeft gekozen voor kleinschalig wonen.
De film laat zien wat deze woonvorm betekent voor zorgmedewerkers.
fragment 2.58 min