De smaak te pakken

~ De initiatiefnemers wilden hun kookcursus voor kinderen wereldkundig maken. Gebruikt om anderen te inspireren en subsidiegevers over de streep te trekken.
fragment 2.04 min